Sunday, 28 December 2014

Vũng Tàu KFC 2014 - Chơi trò chơi

Các trò chơi sinh hoạt ngoài bãi biển trong chuyến đi Vũng Tàu (2014) KFC BBD.

No comments:

Post a Comment