Saturday, 2 August 2014

KFC Hoax: Victoria Wilcher, hindi tutoong pinaalis sa isang KFC dahil sa mga scar sa kanyang mukha?

Batang may mga scar sa mukha, na napaalis mula sa isang KFC -- isa palang hoax? Maaring nakita niyo an gaming report tungkol kay Victoria Wilcher, ang 3-year-old na bata mula sa Mississippi,...

No comments:

Post a Comment